Wij bieden begeleiding in het kader van WMO, WLZ, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. Afhankelijk van de opdracht, vraag en behoefte van de cliënt geven we samen invulling aan het actieplan. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het eigen netwerk. Ons streven is de cliënt onafhankelijk en zelfredzaam te laten functioneren.

Bij het opstellen en het uitvoeren van het actieplan maken we gebruik van verschillende methodieken, waaronder: cultuur sensitieve benadering, transactioneel model, sociaal competentiemodel, empowerment benadering, systemisch werken, SMART methode, Prince2 methode en de Triple P methode.

Binnen het begeleidingstraject hanteren wij verschillende fases: