Als professional kom je regelmatig in aanraking met mensen uit verschillende culturen. Een gebrek aan kennis over, en inzicht in andere culturen, kan de effectiviteit van je werk beperken.

Wij ondersteunen professionals die beroepsmatig of als vrijwilliger werken met mensen met een etnische achtergrond. Ons aanbod bestaat uit trainingen, intervisiebijeenkomsten of consultatie. Dit helpt je om vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie te versterken en de bewustwording van cultuurverschillen te vergroten.