De medewerkers van Maatzorg de Linge zetten alles in om de cliënt verder te helpen. Ze doen dat met kennis van zaken, vol enthousiasme en in goed overleg en samenwerking met de cliënt en zijn netwerk.

Indien de cliënt toch ergens ontevreden over is, kan dit vaak worden opgelost door goed overleg met de betrokken persoonlijk begeleider. Indien de onvrede niet op deze manier kan worden opgelost, kan de klacht of uiting van onvrede schriftelijk aan Maatzorg de Linge kenbaar gemaakt worden. De klacht word dan opgepakt door de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is te bereiken via het algemene telefoonnummer van Maatzorg de Linge.