Maatzorg de Linge is een jong en innovatief bedrijf. We stellen de zorgvragers centraal en zetten ons maximaal in om de beste hulp te kunnen bieden. Maatzorg de Linge biedt professionele, interculturele begeleiding en ondersteuning aan verschillende doelgroepen. De hulpvraag van de cliënt is ons uitgangspunt voor het professioneel handelen en is leidraad in het verlenen van kwalitatieve zorg.

Ons team bestaat uit ervaren HBO en universitair opgeleide medewerkers. Gezamenlijk hebben we gedegen kennis en ervaring met hulpverlening, begeleiding, bemiddeling en training. Naast onze vakkennis en ervaring, zetten we onze diverse culturele achtergronden in, om de geboden zorg af te stemmen op de leefomgeving van de cliënt. Hierdoor kunnen de gestelde doelen efficiënter en beter gerealiseerd worden.

Missie & visie

Alle activiteiten van Maatzorg de Linge zijn gericht op het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid van cliënten binnen hun gezin of netwerk. Daarbij laten we ons zoveel mogelijk leiden door de wensen en mogelijkheden van de cliënt zelf. Het aanbod is primair gericht op de hulpvraag van de cliënt. Wij proberen hier zo ver mogelijk in tegemoet te komen, om zo tot een passend actieplan te komen. We denken in kansen en mogelijkheden en benaderen cliënten op een respectvolle, duidelijke en oplossingsgerichte wijze.

We zijn persoonlijk betrokken en zijn als organisatie laagdrempelig. Begrip voor de normen, waarden en culturele achtergrond van onze cliënten is voor ons een vanzelfsprekendheid. Door als organisatie kleinschalig te blijven, kunnen we deze persoonlijke aanpak waarborgen. Ook investeren wij in duurzame relaties met alle betrokkenen in de zorgketen, om de beste integrale zorgverlening voor onze cliënten te kunnen realiseren.