We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving en dat ze zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen. We bieden ambulante pedagogische begeleiding, als je problemen ervaart met de omgang en opvoeding van je kind. Onze begeleiding moet er toe leiden dat kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.

De ambulante gezinsbegeleiding is er voor gezinnen, waarbij één of meer van de kinderen een ontwikkelingsprobleem, een (verstandelijke) beperking en/of een psychisch probleem heeft. Ook zijn we er voor gezinnen waarin één of beide ouders een (verstandelijke) beperking of psychisch probleem heeft.

Je krijgt in de thuissituatie begeleiding bij opvoedvragen of hoe om te gaan met de gedragsproblemen van je kind. Tijdens onze begeleiding helpen wij je bij het inzichtelijk maken van de problemen. Soms is eerst een observatie door de begeleider nodig. Wij helpen bij het formuleren van wat jouw gezin wil bereiken en hoe je dat wilt doen. We maken een overzicht van de mogelijkheden en doelen.  Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Hoe stimuleer ik de ontwikkeling van mijn kind
  • Hoe verbeter ik het contact met mijn kind
  • Hoe vergroot ik mijn opvoedvaardigheden als ouder
  • Hoe creëer ik een veilig thuis
  • Hoe ga ik om met driftbuien van mijn kind of mezelf
  • Hoe bied ik mijn kind structuur

De pedagogische begeleiding richt zich zowel op de competenties en vaardigheden van de kinderen als van de ouders. Er word zoveel mogelijk rekening gehouden met de normen en waarden van het gezin. Wij verkennen samen welke begeleiding het beste bij jouw gezin aansluit en waar de krachten liggen, zodat je die in toekomstige situaties zelf kunt gebruiken. Door het aanleren van nieuwe vaardigheden, krijg je weer volledig vertrouwen in het opvoeden van je kind.