Hoe gaan wij te werk.

Werkwijze

Wij bieden begeleiding in het kader van WMO, WLZ, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. Afhankelijk van de opdracht, vraag en behoefte van de cliënt geven we samen invulling aan het actieplan. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het eigen netwerk. Ons streven is de cliënt onafhankelijk en zelfredzaam te laten functioneren.

Bij het opstellen en het uitvoeren van het actieplan maken we gebruik van verschillende methodieken, waaronder: cultuur sensitieve benadering, transactioneel model, sociaal competentiemodel, empowerment benadering, systemisch werken, SMART methode, Prince2 methode en de Triple P methode.

Binnen het begeleidingstraject hanteren wij verschillende fases:

  • 1

    In de eerste fase worden de hulpvragen in beeld gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide intake om gezamenlijk de wensen van de cliënt te bepalen. In deze fase moet het voor de cliënt inzichtelijk worden wat het traject betekend in zijn of haar dagelijks leven.
  • 2

    In de tweede fase worden wensen gedetailleerd beschreven door de cliënt, in samenwerking met de begeleider, met behulp van de SMART- methode. Vervolgens wordt een individueel actieplan opgesteld voor de cliënt. Hierin staan de doelstellingen beschreven, maar ook afspraken over hoe de begeleiding eruit ziet.
  • 3

    In de derde fase wordt het plan uitgevoerd, waarbij regelmatig voortgangsgesprekken worden gevoerd. Na de uitvoering wordt het gehele traject geëvalueerd.

Maatzorg de Linge

Alle activiteiten van Maatzorg de Linge zijn gericht op het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid van cliënten binnen hun gezin of netwerk.