Zit je in een situatie waarin de problemen zich hebben opgestapeld?

Multiproblematiek

Maatzorg de Linge biedt begeleiding aan gezinnen met meervoudige problematiek. Dit zijn gezinnen waar verschillende problemen een rol spelen, zoals financiële problemen, relatieproblemen en/of waar meerdere kinderen een beperking hebben.

Voor veel van deze gezinnen is de weg naar de juiste zorg moeilijk te vinden. Hierdoor zijn de problemen vaak al verergerd voordat hulp wordt ingeroepen. Wij leggen contacten met hulpverleners in de wijk die al bij het gezin betrokken zijn. Wij ondersteunen het gezin bij het coördineren van de hulp uit hun eigen netwerk (familie, gemeenschap, wijk) en van andere hulpverleners. Indien diagnostiek (zoals een IQ test) of een behandeling nodig is, verwijzen we je door naar een deskundige op dit gebied.

Maatzorg de Linge

Alle activiteiten van Maatzorg de Linge zijn gericht op het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid van cliënten binnen hun gezin of netwerk.