Behandeling

Behandeling van kinderen en jongeren

Is uw kind langere tijd erg angstig, somber of erg druk? Of heeft uw kind problemen om contact te maken met leeftijdsgenoten of volwassenen? Ook met deze hulpvragen kunt u bij ons terecht.

Maatzorg de Linge biedt ondersteuning bij:

  • Angstklachten/ trauma
  • Rouw/verlies
  • Stemmingsklachten
  • Opvoedingsproblemen/ systeemproblemen
  • Ontwikkelingsproblemen (autisme, aandachtstekortproblemen en gedragsproblemen)
  • Psychosomatische klachten
  • Hoogbegaafdheid
  • Dyslexie

Maatzorg de Linge biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De behandeling is gericht op het verbeteren of veranderen van gedrag en/of het verbeteren van het contact binnen het gezin.

Behandeling kan op verschillende manieren plaatsvinden; individueel met de jeugdige, via de ouder/ opvoeder of gezamenlijke (gezins)gesprekken bij systeemproblematiek.

We stellen samen doelen op, die u en/of de jeugdige wil gaan bereiken en waar we aan gaan werken.

Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en technieken. Er zal gekeken worden naar wat op dat moment het beste aansluit bij (de problematiek van de jeugdige/ opvoeder en de hulpvraag. Er wordt onder andere gewerkt met oplossingsgerichte, cognitief-gedragstherapeutische en traumaverwerkingsmethodieken.

Voor ouders is het mogelijk om begeleiding te krijgen bij het gedrag van hun kind.

Image

Maatzorg de Linge

Alle activiteiten van Maatzorg de Linge zijn gericht op het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid van cliënten binnen hun gezin of netwerk.