Welke diensten kun je van ons verwachten?

De samenleving vraagt steeds meer zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het individu. Wij bieden ambulante begeleiding aan mensen die ondersteuning nodig hebben in het persoonlijk functioneren. Wij maken situaties werkbaar en ondersteunen je om de beste oplossing voor je probleem te vinden. Afhankelijk van je persoonlijke situatie bieden wij zorg op maat, denk aan:

 • Structureren van de huishouding, administratie en financiën
 • Creëren van een heldere dagstructuur
 • Doorbreken, voorkomen en verlichten van sociaal isolement
 • Mantelzorgers ontlasten
 • Ondersteunen in de communicatie met instellingen

Samen zoeken we naar een oplossing waar jij je prettig bij voelt. Zo helpen we je stap voor stap richting zelfredzaamheid en zo zelfstandig mogelijk wonen. Onze begeleiders komen bij je thuis. Maar we kunnen ook ergens anders afspreken, als je dat liever wilt. We bepalen samen op welke dagen en tijden we afspreken.

Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, zoeken wij actief samenwerking met verschillende cliënt ondersteunende partijen.

We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving en dat ze zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen. We bieden ambulante pedagogische begeleiding, als je problemen ervaart met de omgang en opvoeding van je kind. Onze begeleiding moet er toe leiden dat kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.

De ambulante gezinsbegeleiding is er voor gezinnen, waarbij één of meer van de kinderen een ontwikkelingsprobleem, een (verstandelijke) beperking en/of een psychisch probleem heeft. Ook zijn we er voor gezinnen waarin één of beide ouders een (verstandelijke) beperking of psychisch probleem heeft.

Je krijgt in de thuissituatie begeleiding bij opvoedvragen of hoe om te gaan met de gedragsproblemen van je kind. Tijdens onze begeleiding helpen wij je bij het inzichtelijk maken van de problemen. Soms is eerst een observatie door de begeleider nodig. Wij helpen bij het formuleren van wat jouw gezin wil bereiken en hoe je dat wilt doen. We maken een overzicht van de mogelijkheden en doelen.  Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Hoe stimuleer ik de ontwikkeling van mijn kind
 • Hoe verbeter ik het contact met mijn kind
 • Hoe vergroot ik mijn opvoedvaardigheden als ouder
 • Hoe creëer ik een veilig thuis
 • Hoe ga ik om met driftbuien van mijn kind of mezelf
 • Hoe bied ik mijn kind structuur

De pedagogische begeleiding richt zich zowel op de competenties en vaardigheden van de kinderen als van de ouders. Er word zoveel mogelijk rekening gehouden met de normen en waarden van het gezin. Wij verkennen samen welke begeleiding het beste bij jouw gezin aansluit en waar de krachten liggen, zodat je die in toekomstige situaties zelf kunt gebruiken. Door het aanleren van nieuwe vaardigheden, krijg je weer volledig vertrouwen in het opvoeden van je kind.

Maatzorg de Linge biedt begeleiding aan gezinnen met meervoudige problematiek. Dit zijn gezinnen waar verschillende problemen een rol spelen, zoals financiële problemen, relatieproblemen en/of waar meerdere kinderen een beperking hebben.

Voor veel van deze gezinnen is de weg naar de juiste zorg moeilijk te vinden. Hierdoor zijn de problemen vaak al verergerd voordat hulp wordt ingeroepen. Wij leggen contacten met hulpverleners in de wijk die al bij het gezin betrokken zijn. Wij ondersteunen het gezin bij het coördineren van de hulp uit hun eigen netwerk (familie, gemeenschap, wijk) en van andere hulpverleners. Indien diagnostiek (zoals een IQ test) of een behandeling nodig is, verwijzen we je door naar een deskundige op dit gebied.

Wij helpen door je te motiveren, ondersteunen en begeleiden om stappen te ondernemen en activiteiten buitenshuis of buiten het gezin te zoeken. Het besef creëren dat (vrijwilligers)werk een zinvolle bezigheid kan zijn in het leven is  hier een onderdeel van.

Onze manier van begeleiden bij het vinden van werk, kenmerkt zich door jou te laten zien wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je hiervan gebruik kunt maken. Samen zorgen we ervoor dat je zo zelfstandig mogelijk jouw eigen leven kunt leven. Daarbij kijken we naar wat je wel kunt en niet naar wat je niet kunt.

We stellen samen een actieplan op waarin jouw doelstellingen worden beschreven en afspraken staan over hoe de begeleiding eruit ziet. Door middel van intensieve begeleiding bij de ontwikkeling van vaardigheden, het oplossen van problemen en het vergroten van zelfredzaamheid verkleinen we de afstand tot het verkrijgen van werk. Dit doen we samen met expertise, enthousiasme en passie.

Vanaf maart zal Maatzorg de Linge starten met de dagbesteding voor migranten en vluchtelingen.

Binnen de dagbesteding zijn de activiteiten gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten die kampen met lichamelijke en/of psychische klachten. De dagactiviteiten hebben een activerende functie.

De dagbesteding is opgezet vanuit de behoefte van cliënten, om met behoud van eigen regie en identiteit, zelfredzaam in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren.

We bieden diverse creatieve activiteiten aan, die een positieve invloed hebben op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van onze cliënten.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden? Bel ons of meld je aan via het aanmeldformulier.

Naast onze individuele begeleiding hebben we ook een groepsaanbod. Wij bieden trainingen aan op het gebied van opvoeden, sociale vaardigheden en re-integratie. Voor zorgprofessionals bieden we trainingen op het gebied van intercultureel werken.

 

Maatzorg de Linge

Alle activiteiten van Maatzorg de Linge zijn gericht op het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid van cliënten binnen hun gezin of netwerk.