Welke diensten kun je van ons verwachten?

Ambulante begeleiding

De samenleving vraagt steeds meer zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het individu. Wij bieden ambulante begeleiding aan mensen die ondersteuning nodig hebben in het persoonlijk functioneren. Wij maken situaties werkbaar en ondersteunen je om de beste oplossing voor je probleem te vinden. Afhankelijk van je persoonlijke situatie bieden wij zorg op maat, denk aan:

 • Structureren van de huishouding, administratie en financiën
 • Creëren van een heldere dagstructuur
 • Doorbreken, voorkomen en verlichten van sociaal isolement
 • Mantelzorgers ontlasten
 • Ondersteunen in de communicatie met instellingen

Ambulante pedagogische gezinsbegeleiding

We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving en dat ze zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen. We bieden ambulante pedagogische begeleiding, als je problemen ervaart met de omgang en opvoeding van je kind. Onze begeleiding moet er toe leiden dat kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.

De ambulante gezinsbegeleiding is er voor gezinnen, waarbij één of meer van de kinderen een ontwikkelingsprobleem, een (verstandelijke) beperking en/of een psychisch probleem heeft. Ook zijn we er voor gezinnen waarin één of beide ouders een (verstandelijke) beperking of psychisch probleem heeft.

Dagbesteding

Maatzorg de Linge biedt ook dagbesteding voor migranten en vluchtelingen.

Binnen de dagbesteding zijn de activiteiten gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten die kampen met lichamelijke en/of psychische klachten. De dagactiviteiten hebben een activerende functie.

De dagbesteding is opgezet vanuit de behoefte van cliënten, om met behoud van eigen regie en identiteit, zelfredzaam in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren.

We bieden diverse creatieve activiteiten aan, die een positieve invloed hebben op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van onze cliënten.

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden? Bel ons of meld je aan via het aanmeldformulier.

Image
Image

Behandeling van kinderen en jongeren

Is uw kind langere tijd erg angstig, somber of erg druk? Of heeft uw kind problemen om contact te maken met leeftijdsgenoten of volwassenen? Ook met deze hulpvragen kunt u bij ons terecht.

Maatzorg de Linge biedt ondersteuning bij:

 • Angstklachten/ trauma
 • Rouw/verlies
 • Stemmingsklachten
 • Opvoedingsproblemen/ systeemproblemen
 • Ontwikkelingsproblemen (autisme, aandachtstekortproblemen en gedragsproblemen)
 • Psychosomatische klachten
 • Hoogbegaafdheid
 • Dyslexie

 

Cursussen & trainingen

Naast onze individuele begeleiding hebben we ook een groepsaanbod. Wij bieden trainingen aan op het gebied van opvoeden, sociale vaardigheden en re-integratie. Voor zorgprofessionals bieden we trainingen op het gebied van intercultureel werken.


Maatzorg de Linge

Alle activiteiten van Maatzorg de Linge zijn gericht op het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid van cliënten binnen hun gezin of netwerk.